Beth yw Converter Catalytig

4

Beth yw Converter Catalytig
Mae trawsnewidydd catalytig yn ddyfais sy'n defnyddio catalydd i drosi tri chyfansoddyn niweidiol mewn gwacáu ceir yn gyfansoddion diniwed. Y tri chyfansoddyn niweidiol yw:
-Hydrocarbonau VOCs (ar ffurf gasoline heb ei losgi, cynhyrchu mwrllwch)
-Carbon monocsid CO (yn wenwyn ar gyfer unrhyw anima sy'n anadlu aer)
- Ocsidau nitrogen NOx (arwain at law mwrllwch ac asid)

Sut mae trawsnewidydd catalytig yn gweithio
Mewn trawsnewidydd catalytig, mae'r catalydd (ar ffurf platinwm a palladium) wedi'i orchuddio ar diliau ceramig sy'n cael eu cadw mewn pecyn tebyg i muffler sydd ynghlwm wrth y bibell wacáu. Mae'r catalydd yn helpu i drosi carbon monocsid yn garbon deuocsid (CO i CO2). Mae'n trosi'r hydrocarbonau yn garbon deuocsid (CO2) a dŵr. Mae hefyd yn trosi'r ocsidau nitrogen yn ôl yn nitrogen ac ocsigen.


Amser post: Awst-11-2020